วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่15

ขอเชิญบุคลทั่วไปที่ต้องการอาชีพหลักและเสริมมาเข้าร่วมอบรม  ฟรี
เดือนกันยายน 21-25 พศ2554

ร่วมกันทำก้อนเห็ดแล้วรับกลับไปต่อยอดท่านล่ะ20ก้อน แต่เสียค่าที่พักคืนล่ะ50บาท/คืน/คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น