วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ตารางการฝึกอบรม

                       ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2555
ของโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามแนวพระราชดำริ

เดือน
วันที่
หลักสูตร
เวลา
หมายเหตุ
..
54
7
19-23
26-30
กล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
54
4
16-20
23-27
ไบโอดีเซล
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
.
54
2
21-25
แปรรูปสมุนไพร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
ฟรี
ฟรี
..
55

6
11-15
18-22
การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
3
8-12
15-19
การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งอบซอส
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
มี..
55
2
6
7-11
14-18
การปลูกพืชไร้ดิน
การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
เม..
55
6
10
11-15
18-22
การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรก ปลานิลและเสต็กปลานิล
การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
4
8
9-13
16-20
การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งอบซอส
การเพาะเห็ด
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

                                                                                                                                                                                 หน้า  1


  ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2555
ของโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามแนวพระราชดำริ

เดือน
วันที่
หลักสูตร
เวลา
หมายเหตุ
มิ..
55
1
5
6-10
13-17
การทำข้าวเหนียวมูลและปลาสลิดฟูริคาเกะ
กล้วยไม้
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
6
10
11-15
18-22
การปลูกพืชไร้ดิน
การเลี้ยงปลานิล
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
3
8-12
15-19
การเลี้ยงปลานิล
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
7
12-16
19-23
การปลูกพืชไร้ดิน
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
08.30-16.30 น.
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
ฟรี
..
55
10-14
17-21
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
..
55
14-18
21-25
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี
.ค.
   55
12-16
19-23
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
การเพาะลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร
5 วัน
5 วัน
ฟรี
ฟรี

**  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  **

หมายเหตุ   1. ลงทะเบียนเวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อ คุณพิสุทธิ์ 0-2174-4111, 08-9992-2308
2. สำหรับการ เพาะเห็ดครบวงจร (5 วัน) ติดต่อ คุณวราพร (ปุ๋ย) 08-4424-7993
3. อบรมเห็ด 5 วัน มีค่าใช้จ่ายคืนละ 50 บาท (ห้องรวม พัดลมเพดาน) 
4. อบรมเห็ด 5 วัน มีค่าใช้จ่ายคืนละ 200 บาท (ห้องพักคู่  แอร์) 


                                                                                                                หน้า 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น